ANTOINETTE

KONSTRUKTION

 

Planet byggs på ett plant underlag. De fyra trianglarna vid mitten

ger en vinge som inte "slakar" utan får rätt V-form.