Flygplan 2

 

Wright Brothers 1903

första fotot

 

"Äppelfotot", -onödigt med äpplen har något tyckt...

men Västkustens blåst kan troligen mäta sig med vinden

vid Kitty Hawk!

 

FLYGPLAN 2

... intressanta flygegenskaper, annorlunda utseende, alla givna en enkel byggmetod....

här en blandning av flygfarkoster jag gett mig på... Rune/ACKUS

 

 

Santos-Dumont bis 14 teckning av originalet

nedan: modell drygt 100 år senare

Johan Wallin flyger Santos-Dumont bis 14 i Bosöhallen

Santos-Dumont

i övre hörnet,

i nedre

en vilande drönare!

 

Aeroseum 2015